Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021

Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5865
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.12.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 057 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5865
Cena s DPH: 2 490 Kč
Lektor: Katarína Dobešová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Katarína Dobešová Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

OBSAH SEMINÁŘE:
• Aktuální legislativa.
Připravovaná novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále: ZDP) pro rok 2021 (stravenkový paušál, změny u úroků z úvěrů na financování bytových potřeb, daňový režim náhrad výdajů za spotřebovanou elektřinu u elektromobilů a hybridních vozidel, zavedení speciální lhůty pro podání oznámení o osvobozených příjmech a příjmech, které nepodléhají zdanění v České republice v § 38da ZDP vč. změny limitu a další dílčí změny).
Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, ke kterým došlo z důvodu opravy zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, a to jako nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.
Daňové dopady některých mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem:
   - Ochranná doba pro podání daňových přiznání k dani z příjmů bez sankce do 1. 7. 2020 a pro podání vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (plošné prominutí příslušenství daně – pokuty a úroku z prodlení).
   - Prominutí správních poplatků u žádostí o prominutí, žádostí o posečkání a dalších žádostí podaných do 31. 7. 2020.
   - Metodický pokyn ze dne 15. 4. 2020 k posečkání úhrady (odvodu) záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob na základě žádosti o posečkání po vymezené období.
   - Daňový režim peněžní náhrady u studentů při vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci dle krizového zákona.
   - Opožděné provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019 z důvodu mimořádné situace.
   - Daňové aspekty práce z domova.
   - Výpočet tzv. superhrubé mzdy je-li placeno zdravotní pojištění z rozdílu mezi nižším vyměřovacím pojistným základem a minimálním pojistným základem v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele.
Systém zdaňování mezd v roce 2020 (srážková daň zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení, zdaňování příjmů u zaměstnanců daňových nerezidentů, odstupné posunuté v čase, jednorázové doplacení mzdových plnění za uplynulá období, vracení již zdaněné mzdy zaměstnancem/odstupného, stabilizačního příspěvku, atd.).
Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy.
Daňové zvýhodnění na vyživované děti a problematika soustavné přípravy na budoucí povolání (zletilé děti, nový pojem „vzdělávání na dálku“, děti svěřené do střídavé nebo společné péče soudem obou rodičů, pěstounská péče a jiné).
Opravy chyb při výpočtu záloh a daně, ohlašovací povinnost při vzniku nedoplatku zaviněném poplatníkem.
Zaměstnanecké benefity a péče o zaměstnance (novela vyhlášky o FKSP přijatá s účinnost od roku 2020, rekreace, dary zaměstnancům, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, péče o děti předškolního věku ze strany zaměstnavatele versus školkovné, přechodné ubytování zaměstnanců, příspěvky na penzijní a životní připojištění poskytované zaměstnavatelem, školné placené za děti zaměstnanců a jiné).
Aktuálně k závěrům KVKDP a vybraným judikátům.
Dotazy posluchačů a diskuze.

Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání seminářeKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.10.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   10 990 Kč 
29.10.
2020
4.3.
2021
DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
29.10.
30.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Třebíč   9 990 Kč 
29.10.
2020
18.2.
2021
On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
VOX   u vašeho počítače   1 290 Kč 
29.10.
2020
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
30.10.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
1.11.
2020
3.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   10 990 Kč 
1.11.
2020
17.1.
2021
IFRS - základní koncepce
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.11.
2020
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting
VOX   u vašeho počítače   4 770 Kč 
2.11.
26.11.
2020
On-line vysílání: Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
2.11.
2020
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
2.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   8 990 Kč 
2.11.
21.12.
2020
ON-LINE webinář DPH v roce 2020 a změny pro rok 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
2.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.11.
2020
16.2.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
3.11.
2020
Specialista na s. r. o.
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
3.11.
18.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.11.
2020
16.2.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
3.11.
22.12.
2020
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 654 termínů