Praktikum pro personalisty a mzdové účetní pro rok 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   3 800 Kč s DPH
16.9.
17.9.
2020
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   4 600 Kč s DPH
29.9.
30.9.
2020
Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   3 800 Kč s DPH
15.10.
16.10.
2020
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   3 800 Kč s DPH
26.10.
27.10.
2020

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro:všechny zájemce, kteří se zabývají personální a mzdovou problematikou, tj. zejména začínající personalisty, manažery, mzdové účetní v rámci kumulace funkcí personalista a mzdová účetní.


CÍL: Seznámení posluchačů se současnou legislativou v oblasti personální a mzdové agendy a to nejen podrobným výkladem, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.


PROGRAM:


Zákoník práce 2020


 • předsmluvní povinnosti • závislá práce – pojem • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • minimální zaručená mzda v roce 2020 a způsoby určení její výše

 • ochrana osobních údajů (GDPR) • předávání a zpracování osobních údajů elektronickou formou v souvislosti s COVID-19.

 • pracovnělékařské služby povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • mimořádníé opatření vlády COVID-19 a vyjádření společnosti pracovního lékařství – vstupní, periodické a mimořádné lékařské prohlídky • další postupy v této oblasti po uvolňování opatření

 • Uzavírání pracovněprávních vztahů - povinnosti zaměstnavatele


 • co musí obsahovat pracovní smlouva • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.

 • Ukončení pracovního poměru:


 • doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti

 • praktické poznatky postupů zaměstnavatelů v době mimořádných opatření vlády – COVID 19.

 • Dovolená v roce 2020 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku


 • výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené a celozávodní dovolená v souvislosti s COVID 19, co zaměstnavatel nesmí • čerpání dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené

 • Překážky v práci v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – COVID 19.


 • překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, nepřidělování práce, částečná nezaměstnaost, řešení těchto překážek v práci a následné příspěvky (refundace) z poskytnutých náhrad z programu ANTIVIRUS – podpora zaměstnanosti • názorné ukázky, postupy a praktické zkušenosti

 • překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy

 • ostatní překážky v práci podle Zákoníku práce – koronavirus a nemoc zaměstnance, ošetřovné, karanténa – zvláštní postupy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády

 • celá řada názorných příkladů a postupů, praktické zkušenosti

 • další překážky v práci na straně zaměstnance – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, otcovská dovolená...

 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2020


 • agenturní zaměstnávání podle zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce - mimořádná opatření vlády

 • diskuze • odpovědi na dotazy