Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely

Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5858
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.10.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5858
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: Mgr. František Korbel Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. František Korbel Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Úvod do smluvního práva
   - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva
Zákon o registru smluv a jeho novely
   - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
   - původní návrh, sněmovní tisk 740
   - schválený návrh, sněmovní tisk 42
   - pozměňovací návrhy
   - novela, sněmovní tisk 699
   - novela č. 249/2017 Sb.
   - novela č. 177/2019 Sb.
   - nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi
Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
   - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
   - územní samosprávné celky
   - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
   - další subjekty
Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
   - ochrana obchodního tajemství
   - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky podle novely č. 111/2019 Sb.
   - ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
   - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
Uveřejňování smluv
   - registr smluv
   - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
   - uveřejňování změn závazků a změn smluv
   - společná a přechodná ustanovení
   - vztah k jiným zákonům
Následky ne/uveřejnění
   - neúčinnost smluv
   - neplatnost smluv
   - následky a náprava neuveřejněných smluv
   - dodatečné opravy chyb a nedostatků uveřejnění
   - náhrada škody a bezdůvodného obohacení
Dotazy a diskuse

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
30.9.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.9.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
1.10.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
1.10.
2020
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
5.10.
2020
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
5.10.
2020
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.10.
2020
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
6.10.
2020
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.10.
2020
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.10.
2020
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.10.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.10.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
9.10.
2020
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.10.
2020
Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.10.
2020
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.10.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
13.10.
2020
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů
BOVA   Praha   8 870 Kč s DPH
14.10.
30.11.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
14.10.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
14.10.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 83 termínů