Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020

Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/aktuality-pro-prispevkove-organizace-a-ucetni-zaverka-za-rok-2020-1446
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.12.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 570 Kč https://www.integracentrum.cz/aktuality-pro-prispevkove-organizace-a-ucetni-zaverka-za-rok-2020-1446
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je připravit posluchače na provedení účetní závěrky roku 2020 a seznámit je s aktualitami v dané oblasti pro rok 2021.

Program semináře:

 • Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů, zákon o účetnictví, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část.
 • Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy.
 • Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – nejčastější nedostatky. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci. 
 • Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné termínové vazby. Změny způsobu inventarizace vlastních zdrojů dle inventarizační vyhlášky. Zjednodušená inventura, zjednodušené inventurní soupisy, povinnost inventurní evidence a rozpisem zůstatku účtu 403. Jak kontrolovat správnost časového rozlišování a TP. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2020, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka. Vratky DPH z inventarizačních rozdílů dle zákona o DPH.
 • Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.
 • Kontrola správnosti účtování o majetku. 
 • Kontrola účtování a způsobu evidence dotací
 • Účtování a oceňování zásob
 • Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.  Změny oceňování.
 • Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň.
 • Schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy
 • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývojeVšechny termíny konání kurzu

 • 19.11.2020 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 20.11.2020 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 24.11.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 26.11.2020 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 27.11.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 01.12.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
22.9.
2020
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
22.9.
2020
DPH v roce 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.9.
2020
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
22.9.
2020
Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
VOX   Praha   2 980 Kč 
22.9.
2020
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
22.9.
2020
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
22.9.
2020
RÚIAN – základní registr – editační povinnosti obec/stavební úřad, vazby, reklamace, přidělování domovních čísel
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
22.9.
2020
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 200 Kč 
22.9.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
22.9.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
22.9.
2020
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
VOX   Praha   4 790 Kč 
22.9.
23.9.
2020
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
22.9.
2020
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
22.9.
2020
Zákon o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
22.9.
2020
DAŇOVÝ BALÍČEK 2020, změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
23.9.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2020
VOX   Praha   2 590 Kč 
23.9.
2020
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
23.9.
2020
Intrastat od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
23.9.
2020
Pracovní právo aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
23.9.
2020
  Stránka 1 z 52   Další
20 z 1034 termínů