Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením

Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/socialne-pravni-poradenstvi-se-zamerenim-na-osoby-se-zdravotnim-postizenim-1459
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.12.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/socialne-pravni-poradenstvi-se-zamerenim-na-osoby-se-zdravotnim-postizenim-1459
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková MPA
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti (na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod.), kteří potřebují získat základní orientaci v právních předpisech vztahujících se k poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem kurzu je získání informací a prohloubení znalostí zaměstnanců sociálních služeb v oblasti práv osob se zdravotním postižením v návaznosti na konkrétní právní předpisy. Témata semináře zahrnují oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, oblast pracovního práva, invalidních důchodů, nepojistných sociálních dávek, možné daňové a poplatkové úlevy. Nejčastější problémy, které se vyskytují v praxi osob se zdravotním postižením, a řešení specifických situací, budou přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.

Program semináře:

 • Úvod, představení lektora a účastníků, očekávání, Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Diskriminace osob se zdravotním postižením
  • Vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením (dále jen OZP)
  • Zvýšená ochrana osob se zdravotním postižením na trhu práce
  • Osoba zdravotně znevýhodněná
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Pracovní rehabilitace
  • Chráněné pracovní místo
  • Společensky účelné pracovní místo
  • Podnikání osob se zdravotním postižením
  • Povinný podíl zaměstnávání OZP a jeho plnění
 • Zaměstnávání OZP podle zákoníku práce
  • Pracovní uplatnění při pobírání ID
  • Výhody pro OZP
  • Nerovnoměrná pracovní doba
  • Práce z domova
  • Změny v pracovním poměru z důvodu zdravotního stavu
 • Invalidní důchod, nepojistné sociální dávky
  • Posuzování zdravotního stavu pro účely stupně invalidity, nepojistných sociálních dávek a příspěvku na péči
  • Invalidní důchod
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají
  • Příspěvek na péči
  • Odvolací řízení
  • Započítávání dávek pro OZP a příspěvku na péči do dávek hmotné nouze
 • Další práva a nároky pro OZP
  • Daňové úlevy – daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí
  • Poplatkové úlevy – správní poplatky, rozhlasové a televizní poplatky, zdravotnické poplatky, snížený limit pro započitatelné doplatky na léčivech, telefonní služby
  • Parkovací průkaz
  • Euroklíč
  • Práva OZP jako pacienta
 • Kazuistiky a případové studie, závěr
  • Konkrétní příklady z praxe, zajímavé a sporné příklady, řešení specifických situací osob se zdravotním postižením. Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorky. Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.Všechny termíny konání kurzu

 • 05.11.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 03.12.2020 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Sociální služby
Název      Cena     
Úvod do problematiky domácího násilí
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
30.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
31.10.
19.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
1.11.
27.12.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
videoseminář Dovolená v hodinách • chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně
ANAG     1 149 Kč 
2.11.
2020
On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka
VOX   u vašeho počítače   4 590 Kč 
3.11.
4.11.
2020
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak rozeznat mobbing a bossing na pracovišti
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
3.11.
2020
ON-LINE webinář Zásadní informace pro práci personalistů a mzdových účetních
ANAG     1 562 Kč 
3.11.
2020
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
3.11.
2020
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou
bfz   Plzeň   1 070 Kč 
3.11.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
4.11.
2020
Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání
bfz   Písek   1 180 Kč 
5.11.
2020
ON-LINE webinář Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
ANAG   Praha   1 562 Kč 
5.11.
2020
Plnění povinného podílu za rok 2020
ANAG   Brno   1 810 Kč 
5.11.
2020
Sociálně-právní poradenství se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
5.11.
2020
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
bfz   Plzeň   1 300 Kč 
5.11.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
5.11.
2020
Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
6.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
7.11.
12.12.
2020
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 456 termínů