Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní

Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/dvoudenni-praktikum-pro-personalisty-a-mzdove-ucetni-1467
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.10. - 16.10.2020   
Cena bez DPH: 3 140 Kč https://www.integracentrum.cz/dvoudenni-praktikum-pro-personalisty-a-mzdove-ucetni-1467
Cena s DPH: 3 800 Kč
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří zpracovávají personální a mzdovou agendu.

Program semináře:

 • PRVNÍ DEN  -  Zákoník práce
  • Vznik pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatelů: závislá práce, nelegální práce vč. sankcí, vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., pracovnělékařské služby
  • Další povinnosti zaměstnavatele - pracovní smlouva-náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou, zaměstnání na dohody o provedení práce a pracovní činnosti, souběh dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti,
  • Ukončení pracovního poměru - doručování písemností podle zákoníku práce – upozornění na chyby, okamžité zrušení pracovního poměru, vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti - s ohledem na novelu Zákoníku práce
  • Dovolená a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku - Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená, čerpání dovolené, převod a propočet dovolené z roku 2020 do roku 2021, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené - Informace a změna v oblasti dovolené od 1.1.2021
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance - s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy - s ohledem na programy Antivirus A, B a C. Upozornění na chyby v jejich uplatňování
 • DRUHÝ DEN - Mzdová problematika
  • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – dodržování minimální a zaručené mzdy a dopady této změny do dalších právních předpisů – zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti – odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách, mzdové výměry – určení mzdy, mzdové/platové výměry – stanovení tarifní mzdy/platu, rozdíl mezi mzdou a platem, příklady na výpočet mzdy, platu, odměny, zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost, řada názorných výpočtů a příkladů.
  • Srážky ze mzdy, platu, odměny - nový výpočet srážek, novela Insolvenčního zákona
   Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky, insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů, srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu, dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce, pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny, datová schránka a exekuční tituly, změny plátce mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, postup výpočtu, občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy, zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2020, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, nezabavitelné částky v roce 2020 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku, nejistá povinnost součinnosti zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu, praktické příklady na výpočty srážek.
  • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění – vyměřovací základ v roce 2019, změna výše rozhodného příjmu pro ZMR, nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty, způsoby vrácení přeplatků na pojistném, opravné přehledy, penále a jeho výpočet, pravděpodobná výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále, zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské, termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců, možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu, pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného. Podmínky osvobozování od platby pojistného zaměstnavatelem - chyby zaměstnavatelů.
  • Problematika daně ze závislé činnosti 2020 – poplatníci podléhající zvláštní sazbě daně (srážkové dani) - částky daňového zvýhodnění na dítě, daňový bonus, názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči, dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance), ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem
  • Součásti budou rozsáhlé materiály vypracované lektorkou, vč. praktické příklady a návody na řešení specifických situací.Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   Praha   2 590 Kč 
1.10.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
3.10.
14.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
3.10.
21.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   10 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   11 990 Kč 
3.10.
28.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   8 990 Kč 
4.10.
15.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
4.10.
22.11.
2020
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
4.10.
29.11.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   11 990 Kč 
4.10.
29.11.
2020
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 17 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   11 990 Kč 
4.10.
29.11.
2020
Pracovní právo v personální praxi se zaměřením na novelu zákoníku práce (vybrané okruhy a výkladové problémy)
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
5.10.
14.10.
2020
Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
6.10.
2020
Novela zákoníku práce
ANAG   Praha   2 140 Kč 
6.10.
2020
Protikorupční chování
VOX   Praha   2 190 Kč 
6.10.
2020
Zaměstnávání cizinců v České republice ve světle přijatých a dále připravovaných změn a podmínky povinných adaptačně integračních kurzů
ANAG   Hradec Králové   1 893 Kč 
6.10.
2020
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 561 termínů