RÚIAN – základní registr – editační povinnosti obec/stavební úřad, vazby, reklamace, přidělování domovních čísel

RÚIAN – základní registr – editační povinnosti obec/stavební úřad, vazby, reklamace, přidělování domovních čísel INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/ruian-zakladni-registr-editacni-povinnosti-obec-stavebni-urad-vazby-reklamace-pridelovani-domovnich-cisel-1513
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  12.10.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/ruian-zakladni-registr-editacni-povinnosti-obec-stavebni-urad-vazby-reklamace-pridelovani-domovnich-cisel-1513
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Bc. Ivana Kotrčová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky se systémem základních registrů, s provázaností RPP, ROB, ROS a RÚIAN, včetně podrobného popisu těchto základních registrů. S působností jednotlivých úřadů vůči RÚIAN. Ujasnění editačních povinností obcí, stavebních úřadů a ČUZK. Ukázky praktických postupů při zapisování, změnách a odstraňování stavebních objektů a adresních míst, řešení reklamací a vymezení volebních okrsků. Seznámení s přidělováním domovních čísel a označování budov.

Program semináře:

 • Základní registry  – vznik, vazby, přínos, právní základ, systém fungování, terminologie
  • Informační systém základních registrů - vazby
  • Registr obyvatel (ROB) – vazba na RÚIAN
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – obsah, vazby, editoři
  • Stavební objekt
  • Adresní místo
  • Referenční údaje, nereferenční údaje
  • Informační systém územní identifikace (ISUI)
  • Rozdíly mezi editační povinností obcí a stavebních úřadů
  • Zápis, změna či zrušení stavebního objektu, adresního místa, ulice v ISUI (podklady pro zápis)
  • Reklamace v ISUI a jejich řešení
  • Volební okrsky v ISUI
  • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem
  • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
 • Číslování budov, označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci 
  • Přidělování čísel popisných, evidenčních, orientačních
  • Označování budov, ulic
 • Vazby mezi jednotlivými registry
  • Dopady změn v RÚIAN na ROB a ROS
  • Co přinese zrušení objektu/adresního místa dalším agendám? (evidenci obyvatel, živnostenským úřadům, evidenci řidičů, evidenci vozidel, občanským průkazům,  cestovním dokladům, atd..).
  • Způsoby řešeníVšechny termíny konání kurzu

 • 23.02.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 09.09.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 12.10.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.10.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
1.10.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
2.10.
2020
Rozpočtová skladba
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Bioprodukce a biopotraviny Osvědčování, označování a další legislativa
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.10.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
6.10.
2020
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
6.10.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
6.10.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
7.10.
2020
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
7.10.
2020
KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
8.10.
2020
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
8.10.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
8.10.
2020
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
8.10.
2020
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
8.10.
2020
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 382 termínů