Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5850
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.11.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5850
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   - Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   -
• definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
   - Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   -
• pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
   -
• samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
   - Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
   - Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný
Hmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
   - Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
   - Nehmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
   -
• vymezení nehmotného majetku, odpisování
   -
• technické zhodnocení nehmotného majetku
   - Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel Rozšíření výčtu odpisovatelů od roku 2017 rozšířen o:
   -
• příspěvkovou organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření
   -
• dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
   -
• poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a provedl na užívaném majetku technické zhodnocení
   - Daňové odpisování majetku
   -
• stanovení vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
   -
úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
   -
• vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
   - Metody uplatňování daňových odpisů
   -
• odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
   -
• fakultativnost při uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů, vyvolnění doby odpisování nehmotného majetku
   - Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
   -
majetek nabytý výplatou ze svěřenského fondu
   - Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody
   -
stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
   - Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
   - „Podlimitní hmotný a nehmotný majetek“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 01,02
   - Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného a nehmotného majetku“
   - Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
   - Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
   - Odpisy u majetku ve spoluvlastnictvíKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady
VOX   Praha   2 290 Kč 
2.10.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
2.10.
2020
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
2.10.
2020
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
2.10.
2020
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
2.10.
2020
On-line seminář: Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady
VOX   u vašeho počítače   2 790 Kč 
2.10.
2020
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   13 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
  Stránka 1 z 40   Další
20 z 789 termínů