Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců

Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5845
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  05.10. - 07.10.2020    3 dny
Cena bez DPH: 8 247 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5845
Cena s DPH: 9 980 Kč
Lektor: Ing. Vratislav Kulhánek Dr.Hc. , Mgr. Ing. Jan Sviták , Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. , Mgr. Tomáš Cuník LL.M.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Vratislav Kulhánek Dr.Hc. Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Ing. Jan Sviták advokát, lektor VŠFS, Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Tomáš Cuník LL.M. odbor regulace finančního trhu, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program 1. dne – pondělí 5. října 2020

9.00 – 15.00 hodin

APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI.
   - Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.
   - Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.
   - Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ.
   - Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.
CORPORATE GOVERNANCE, PLÁNOVÁNÍ, VIZE, STRATEGIE.
   - Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, ANALÝZY PŘÍČIN, MOŽNÉ POSTUPY.

Přednáší:

Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.Hc. Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady

Program 1. dne – pondělí 5. října 2020

15.15 – 17.00 hodin

FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ.
   - Investiční nástroje a finanční trhy, obchodní systém, převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář a evidence investičních nástrojů.
   - Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.
   - Specifika majetkové podstaty finančních institucí, kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, kryté bloky, hybridní nástroje.
   - Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 2. dne – úterý 6. října 2020

9.00 – 15.00 hodin

ČINNOSTI BANKY, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY BANKY, PRAVIDLA PRO OBCHODY BANKY. Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.
GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU, FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ.
ZÁKON O OZDRAVNÝCH POSTUPECH A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU.
• Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence. Úpadek obchodníka s cennými papíry, úpadek pojišťovny.
DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny. Práva a povinnosti člena družstevní záložny. Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

Přednáší:

Mgr. Tomáš Cuník, LL.M. odbor regulace finančního trhu, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka

Program 3. dne – středa 7. října 2020

9.00 – 16.00 hodin

ÚČETNÍ PRINCIPY, METODY A POSTUPY: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.
ZOBRAZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku).
ZOBRAZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.
ZOBRAZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PODNIKU.
FINANČNÍ ANALÝZA.
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: klasifikace nákladů, informační nástroje pro řízení po linii výkonů (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE PrahaKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   9 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   9 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
27.9.
13.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   9 990 Kč 
27.9.
13.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
28.9.
16.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
28.9.
25.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   10 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
29.9.
2020
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.10.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 265 termínů