Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5844
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  02.11. - 05.11.2020    4 dny
Cena bez DPH: 10 727 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5844
Cena s DPH: 12 980 Kč
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , Mgr. Ing. Jan Sviták , Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. , JUDr. Marta Macháčková Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Ing. Jan Sviták advokát, lektor VŠFS, Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Marta Macháčková Ph.D. daňová poradkyně, Brno
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program 1. dne – 2. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin
ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
   - Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
   - Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
   - Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu?).

Přednáší:

JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Program 2. dne – 3. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
   - Právní úprava daní a poplatků.
   - Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
   - Daň z nemovitých věcí.
   - Daň z nabytí nemovitých věcí.
   - Daň silniční.
   - Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 3. dne – 4. listopadu 2019

9.00 – 16.00 hodin

ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
   - Obsah a struktura účetních závěrek.
   - Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
   - Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
   - Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
   - Odpovědnost za vedení účetnictví.
   - Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Program 4. dne – 5. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
   - Správce daně.
   - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
   - Lhůty.
   - Doručování.
   - Řízení a další postupy.
   - Opravné a dozorčí prostředky.
   - Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
   - Placení daní.
   - Správa daně vybírané srážkou.
   - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
   - Porušení povinností při správě daní.

Přednáší:

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. Daňová poradkyně, BrnoKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   10 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
29.9.
2020
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.10.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
1.10.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
2.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   13 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   8 990 Kč 
3.10.
5.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
3.10.
19.12.
2020
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 254 termínů