Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5842
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.10.2020    8 dnů
Cena bez DPH: 19 000 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5842
Cena s DPH: 22 990 Kč
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Jolana Maršíková , Mgr. Ing. Jan Sviták , Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. , Mgr. Tomáš Braun , JUDr. Vladimír Plášil LL.M. , JUDr. Marta Macháčková Ph.D. , Mgr. Jan Benýšek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jolana Maršíková místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Ing. Jan Sviták advokát, lektor VŠFS, Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Doc. Ing. Vladimír Zelenka Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Tomáš Braun předseda senátu Vrchního soudu Praha
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Vladimír Plášil LL.M. Prezident Exekutorské komory ČR
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Marta Macháčková Ph.D. daňová poradkyně, Brno
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Jan Benýšek vedoucí oddělení, pod které spadají zkoušky insolvenčních správců, odbor insolvenčních a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program 1. dne – 19. října 2020

9.00 – 16.00 hodin
INSOLVENČNÍ ZÁKON
   - Právní rámec a definice úpadku.
   - Způsob řešení úpadku.
   - Insolvenční rejstřík.
   - Návrh na zahájení řízení.
   - Projednání návrhu.
   - Rozhodnutí o úpadku.
   - Postavení insolvenčního správce.
   - Věřitelské orgány.
   - Typy pohledávek.
   - Přednostní pohledávky a jejich uplatňování.
   - Postavení zajištěných věřitelů.
   - Uplatňování pohledávek přihláškou.
   - Zpracování přihlášek a jejich přezkum.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Program 2. dne – 20. října 2020

9.00 – 16.00 hodin
INSOLVENČNÍ ZÁKON
   - Incidenční spory.
   - Majetková podstata.
   - Odporovatelnost v insolvenci.
   - Řešení úpadku konkursem.
   - Řešení úpadku oddlužením.

Přednáší:

JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ - místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech

Program 3. dne – 21. října 2020

9.00 – 16.00
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD A JEHO APLIKCACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
   - Předmět a účel OSŘ.
   - Pravomoc a příslušnost soudů.
   - Doručování, předběžná opatření.
   - Aplikace OSŘ v insolvenčním řízení.
   - Základní náležitosti civilního a insolvenčního řízení.
   - Náležitosti žaloby, druhy žalob.
   - Náležitosti insolvenčního návrhu, přistoupení k řízení.
   - Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost.
   - Rozhodování soudu, řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
   - Důkazní povinnost, provádění důkazů, volné hodnocení důkazů.

Přednáší:

Mgr. Tomáš BRAUN Předseda senátu Vrchního soudu Praha

Program 4. dne – 22. října 2020

9.00 – 12.00 hodin (1. část)
EXEKUCE A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
   - Zákonná úprava střetu exekuce a insolvence
   - Insolvenční správce v procesním postavení oprávněného (za úpadce)
   - Procesní postavení povinného po zahájení insolvenčního řízení
   - Postup soudního exekutora po zahájení insolvenčního řízení
   - Plnění vymožené v exekučním řízení a jeho dispozice po zahájení insolvenčního řízení
   - Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR a obecných soudů, vztahující se ke střetu exekučního a insolvenčního řízení
   - Porovnání přínosů exekuce majetku dlužníka s institutem oddlužení

Přednáší:

JUDr. Vladimír PLÁŠIL, LL.M. Prezident Exekutorské komory ČR

Program 4. dne – 22. října 2020

13.00 – cca 14.30 hodin (2. část)
PRŮVODCE PROCESEM ZKOUŠKY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce
   - Další žádosti – kdy podat jakou žádost (a jak)?
   - Omluva ze zkoušky (vč. následků neomluvení)
   - Části zkoušky a jejich obsah
   - Odpovědi na dotazy účastníků

Poznámka: tuto přednášku na téma „Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce“ dne 22. října 2020 od 13.00 hodin lze absolvovat jako samostatný modul pod číslem semináře 20. (viz: sem dej odkaz: lze to ? Zájemce o tuto přednášku tedy není povinen účastnit se kteréhokoliv kurzu pro přípravu insolvenčních správců.

Přednáší:

Mgr. Jan BENÝŠEK vedoucí oddělení, pod které spadají zkoušky insolvenčních správců, odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Program 5. dne – 2. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin
ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
   - Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
   - Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
   - Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu?).

Přednáší:

JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Program 6. dne – 3. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
   - Právní úprava daní a poplatků.
   - Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
   - Daň z nemovitých věcí.
   - Daň z nabytí nemovitých věcí.
   - Daň silniční.
   - Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 7. dne – 4. listopadu 2019

9.00 – 16.00 hodin

ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
   - Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
   - Obsah a struktura účetních závěrek.
   - Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
   - Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
   - Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
   - Odpovědnost za vedení účetnictví.
   - Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Program 8. dne – 5. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
   - Správce daně.
   - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
   - Lhůty.
   - Doručování.
   - Řízení a další postupy.
   - Opravné a dozorčí prostředky.
   - Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
   - Placení daní.
   - Správa daně vybírané srážkou.
   - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
   - Porušení povinností při správě daní.

Přednáší:

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. Daňová poradkyně, BrnoKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Specialista Corporate compliance a Compliance management systému v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2020
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.5.
2020
Potraviny a reklama - co se smí a co ne
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
27.5.
2020
Duševní vlastnictví Co vše a jak chránit před konkurencí? Co se vyplatí a co už je zbytečně drahé?  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
28.5.
2020
Katastr nemovitostí a bytové spoluvlastnictví po významné novele OZ - ON-LINE seminář
BOVA     1 650 Kč s DPH
28.5.
2020
Dokumentace mateřské školy v praxi   TOP
Verlag Dashöfer   Praha   1 440 Kč s DPH
29.5.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   9 990 Kč 
30.5.
8.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
30.5.
8.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
30.5.
15.8.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
30.5.
25.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   8 990 Kč 
30.5.
1.8.
2020
PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ FAJNŠMEKRY: Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručeně v pořádku“, omyly, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručené pravdy“
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.6.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.6.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.6.
2020
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
3.6.
2020
Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
3.6.
2020
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
BOVA   Praha   5 880 Kč s DPH
3.6.
4.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
3.6.
15.7.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 269 termínů