Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy

Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5829
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.03.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5829
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: kpt. Mgr. Dušan Ernest , plk. Mgr. Josef Kobsinek
Více informací o kurzu
Lektor - profil: kpt. Mgr. Dušan Ernest Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: plk. Mgr. Josef Kobsinek Generální ředitelství cel
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do problematiky
   - Co jsou mezinárodní kontrolní režimy
   - Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy
   - Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce
   - Problematika vojenského materiálu
   - Problematika mezinárodních sankcí
   - Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
Problematika vojenského materiálu
   - Co je vojenským materiálem
   - Možné způsoby vedoucí k identifikaci vojenského materiálu, praktické příklady, rozdíl mezi civilním a vojenským materiálem
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Proces celního řízení
Problematika mezinárodních sankcí
   - Co jsou mezinárodní sankce
   - Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem na aktuální politickou situaci ve světě (zpřísňování a uvolňování mezinárodních sankcí)
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Proces celního řízení
Zboží dvojího užití
   - Co je zbožím dvojího užití
   - Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Úvod do NR č. 428/2009
Identifikace zboží dvojího užití
   - Jak identifikovat zboží dvojího užití, rozdíl mezi zbožím dvojího užití a vojenským materiálem
   - Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
   - Práce s NR č. 428/2009 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
   - Praktické příklady
Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
   - Typologie „ostatních zákazů a omezení“
   - Spolupráce s orgány dozoru
   - Legislativní rámec ostatních zákazů a omezení
Vysvětlení některých způsobů identifikace zboží dvojího užití a vojenského materiálu
• Práce s otevřenými zdroji: TARIC, EUR-lex, internetové stránky státních orgánů atd.
• Shrnutí problematiky mezinárodních sankcí a ostatních zákazů a omezení z pohledu celního řízení
• Shrnutí problematiky mezinárodních kontrolních režimů s ohledem na problematiku zboží dvojího užití a vojenského materiálu při celním řízení
• Prostor pro diskuziKurz je zařazen v sekcích

Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další právní normy
Název      Cena     
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.11.
2020
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.11.
2020
On-line vysílání: Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování pohledávek věřitelů
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
4.11.
2020
On-line seminář: Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
5.11.
2020
Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
10.11.
2020
Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
11.11.
2020
Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.11.
2020
On-line vysílání: Stavební zákon – povolování provádění staveb
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
11.11.
2020
On-line seminář: Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe
VOX   Praha   2 290 Kč 
13.11.
2020
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
19.11.
2020
On-line vysílání: Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX   u vašeho počítače   2 290 Kč 
24.11.
2020
On-line seminář: Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 490 Kč 
25.11.
2020
On-line vysílání: Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
27.11.
2020
Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé
VOX   Praha   2 190 Kč 
2.12.
2020
Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
2.12.
2020
Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.12.
2020
On-line vysílání: Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
2.12.
2020
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX   Praha   2 190 Kč 
3.12.
2020
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
VOX   Praha   2 190 Kč 
4.12.
2020
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku
VOX   Praha   2 190 Kč 
4.12.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 46 termínů