Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2020

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2020 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5828
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.10.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 140 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5828
Cena s DPH: 2 590 Kč
Lektor: Ing. Jiří Vrba
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jiří Vrba člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
   - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
   - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
   - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
   - Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
   - Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
   - Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
   - Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
   - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
   - Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
   - Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
   - Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
   - Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
   - Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
   - Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
   - Přípravné práce
   - Průběh inventarizací
   - Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů
Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
   - Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
   - Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
   - Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
   - ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
   - Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
   - Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace
Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
   - Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
   - Specifika u pasiv
   - Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
   - Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe
Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
   - Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
   - Obecné přístupy auditora
   - Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
   - Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
   - Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací
Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
   - Nedostatečná připravenost
   - Neprůkaznost inventarizací
   - Neúplnost inventarizací
   - Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
   - Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací
Diskuse a závěr
   - Praktické příklady z praxe
   - Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
   - Možnosti vymáhání mank a škod
   - Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
   - Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
   - Judikát: inventurní manko a DPHKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
29.9.
12.11.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.9.
2020
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně modelových příkladů
VOX   Praha   2 590 Kč 
30.9.
2020
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020
VOX   Praha   7 170 Kč 
30.9.
12.10.
2020
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
30.9.
2020
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
30.9.
2020
Nejnovější informace v oblasti daní a účetnictví 2020/2021 • přehled změn • daňový balíček 2021
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
30.9.
2020
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.10.
2020
Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   Praha   2 890 Kč 
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
On-line vysílání: Základy konsolidace podle českých předpisů
VOX   u vašeho počítače   1 890 Kč 
1.10.
2020
On-line seminář: Účetnictví podle slovenských předpisů
VOX   Praha   2 790 Kč 
1.10.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady
VOX   Praha   2 290 Kč 
2.10.
2020
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX   Praha   2 590 Kč 
2.10.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
2.10.
2020
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
2.10.
2020
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 803 termínů