Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled

Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5819
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.02.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5819
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Stanislava Neubauerová , JUDr. Jana Vašíková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Stanislava Neubauerová právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jana Vašíková právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do veřejného stavebního práva
   - právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, druhy staveb, terénní úpravy, zařízení, záměry tzv. volného režimu), základní formy rozhodování v území (správní rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, opatření obecné povahy), princip řetězení správních aktů stavebního úřadu.
Umístění záměru
   - územní řízení (druhy územních řízení)
   -
• procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání)
   -
• územní rozhodnutí (obsah, platnost, změna a zrušení územního rozhodnutí)
   - zjednodušené územní řízení (kdy se vede, překlopení do územního řízení)
   - územní souhlas (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do územního řízení, náležitosti, platnost, přezkum a zrušení územního souhlasu)
Povolení záměru
   - stavební řízení
   - procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání),
   - stavební povolení (obsah, platnost, změna a zrušení stavebního povolení)
   - souhlas s ohlášením záměru (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do stavebního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
   - změna stavby před dokončením
Kolaudace (užívání) záměru
   - kolaudační souhlas (záměry vyžadují kolaudační souhlas, náležitosti žádosti o kolaudaci, možnost překlopení do kolaudačního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
   - kolaudační rozhodnutí (kdy se vydává, obsah, změna a zrušení kolaudačního rozhodnutí)
   - změna v užívání stavby (souhlas vs. rozhodnutí o povolení změny v užívání)
Společná řízení a postupy
   - společné územní a stavební řízení
   - společné územní řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
   - společné územní, stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
   - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Specifické situace
   - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
   - certifikát autorizovaného inspektora zakládající právo vzniku stavby
   - pasportizace – ověření dokumentace skutečného provedení stavby
   - řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby
   - přestupková řízení

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo , Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo , Správní a procesní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   9 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   8 990 Kč 
27.9.
29.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
27.9.
13.12.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Uherský Brod   9 990 Kč 
27.9.
13.12.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
28.9.
16.11.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
28.9.
25.11.
2020
Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
29.9.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   9 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   10 990 Kč 
29.9.
2020
26.1.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
30.9.
2020
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.9.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
1.10.
2020
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.10.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
1.10.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
1.10.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
1.10.
2020
21.1.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
1.10.
2020
11.2.
2021
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
2.10.
2020
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 338 termínů