Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5818
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5818
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Stanislava Neubauerová , JUDr. Jana Vašíková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Stanislava Neubauerová právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jana Vašíková právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu
   - právní rámec výkonu dozoru
   - pojem stavební závada
   - pojmy veřejný vs. soukromý zájem
   - povinnost vs. možnost stavebního úřadu
Kontrolní prohlídka stavby
   - důvody nařízení provedení kontrolní prohlídky stavby
   - účastníci kontrolní prohlídky
   - vstup stavebního úřadu na pozemky a do staveb
   - expertní součinnost
   - nástroje kontrolní prohlídky stavby – výzva a rozhodnutí stavebního úřadu
Údržba stavby
   - povinnost vlastníka stavby
   - důvod k nařízení údržby
Nezbytné úpravy
   - důvody nařízení nezbytných úprav
   - nařízení nezbytných úprav ve vztahu k legálnosti existence a užívání stavby
   - pojmy „veřejný zájem“ a „prokazatelně významné“ ohrožení
   - procesní otázky – zahájení řízení, účastníci a jejich námitky, úkony stavebního úřadu, obsah rozhodnutí a jeho vykonatelnost
   - pojmy „náhrada újmy“ a „stavební příspěvek“
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
   - rozdíl mezi oběma instituty
   - procesní otázky – zahájení řízení, účastníci a jejich námitky, úkony stavebního úřadu, formy rozhodnutí a jejich vykonatelnost
Vyklizení stavby
   - důvody nařízení vyklizení stavby
   - procesní otázky – zahájení řízení, okruhu povinných osob, možnost spojit s jiným druhem správního řízení,
   - bytové náhrady
Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
   - procesní otázky – podmínky zahájení řízení, možnosti spojit s hlavním správním řízením, okruhu účastníků řízení a jejich námitky, obsah rozhodnutí
   - neurčitý právní pojem „vytvoření podmínek“ k provedení stavby, nařízení prací apod.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.6.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
19.8.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
7.9.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.9.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2021
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
21.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.9.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.10.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 87 termínů