Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
7.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
7.12.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Z plánovaných tematických okruhů:
• Limity přímé a zprostředkované použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů při kontraktaci smluv na veřejné zakázky malého rozsahu
• Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu typu zadavatele
• Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu zdroje financování (dotovaná plnění a nedotovaná plnění)
• Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v zadávacím řízení a mimo zadávací řízení, pořadí a návaznost kroků zadavatele, povinné a dobrovolné zadávání v zadávacím řízení – rozdíly, důsledky a rizika
• Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich promítnutí do modelových situací
• Stanovení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek malého rozsahu
• Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění: judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, sčítání zakázek, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
• Interní normativní pravidla zadavatelů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• Konstrukce a obsah pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v jednotlivých případech, požadavky na otevřenost výběru dodavatele, na kvalifikaci dodavatelů a na pravidla pro hodnocení nabídek
• Způsob komunikace při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, problémy elektronické komunikace před zadáváním, při zadávání a po skončení zadávání
• Doplňování, objasňování a dodatečná „optimalizace“ nabídek v případě veřejných zakázek malého rozsahu
• Smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, pravidla a doporučení
• Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, limity změn závazků vyhrazených předem, limity změn závazků po dobu účinnosti smlouvy, nutné a vhodné změny smluv po dobu jejich účinnosti, podstatné a nepodstatné změny smluv na veřejné zakázky malého rozsahu
• Obrana dodavatelů a možnosti ingerence orgánů veřejné moci do zadávání veřejných zakázek malého rozsahu