Účetní výkazy pro praktické využití (on-line kurz)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
VOX   Praha   2 490 Kč 
10.8.
2020
Finanční analýza na bázi účetní závěrky
VOX   Praha   2 490 Kč 
28.8.
2020
Účetní výkazy pro praktické využití
VOX   Praha   2 290 Kč 
16.9.
2020
Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období
VOX   Praha   2 290 Kč 
7.10.
2020
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
VOX   Praha   2 490 Kč 
18.1.
2021

5 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• hlavní předpisy řídící účetnictví, • účetní zásady a jejich dopad na účetnictví, • bilanční princip, • klasifikace aktiv a pasiv, • zvláštní položky rozvahy, • výkaz zisků a ztrát, • cash flow a jeho sestavení, • vztahy mezi finančními výkazy. Praktické příklady sestavení rozvahy, výsledovky a cash flow na přání včetně příslušné anglické terminologie.