Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po změnách roku 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
29.9.
2020
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
29.9.
12.11.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska v podmínkách roku 2020
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
6.10.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska v podmínlách roku 2020
ANAG   Zlín   1 893 Kč 
12.10.
2020
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
13.10.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska v podmínkách roku 2020
ANAG   Brno   1 893 Kč 
16.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
19.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
27.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
5.11.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska v podmínkách roku 2020
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
6.11.
2020
On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
VOX   Praha   2 390 Kč 
6.11.
2020
On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020
VOX   u vašeho počítače   1 390 Kč 
6.11.
2020
DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
19.11.
2020
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska v podmínkách roku 2020
ANAG   Hradec Králové   1 893 Kč 
23.11.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
26.11.
2020
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
22.2.
2021
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning

18 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku, • nejčastější chyby v účtování, • analytické účty, • vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování, • technické zhodnocení v účetnictví a daních z příjmů, • členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví, • poměrné rozúčtování pořizovací ceny při nabytí více než jedné části majetku, • vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů, • stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny, • postup při odpisování hmotného a nehmotného majetku, • odpisovatel – kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek, • volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové), • příklady na výpočet odpisů, • dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně.