Online seminář: Finanční analýza pro manažery – jak jsme jako firma na tom?

Online seminář: Finanční analýza pro manažery – jak jsme jako firma na tom? Eduzone, s.r.o https://www.eduzone.cz/seminar/online-seminar-financni-analyza-pro-manazery-jak-jsme-jako-firma-na-tom-
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.03.2021   
Cena bez DPH: 4 970 Kč https://www.eduzone.cz/seminar/online-seminar-financni-analyza-pro-manazery-jak-jsme-jako-firma-na-tom-
Cena s DPH: 6 014 Kč
Popis ceny:
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků
Lektor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Aktuální situace s četnými omezeními kladou na firmy nebývalé nároky. Dopady krize, která klade na firmy nebývalé nároky, pocítí řada firem. Nyní je zcela zásadní dobře rozumět finanční stránce firmy a uchopit finanční řízení umožňující firmám ekonomické dopady pandemie ustát. Naučíme Vás, jak v rozvaze a výsledovce vyčíst, jaké jsou silné a slabé stránky firmy a jak si vytvořit akční plán pro přečkání krize.

Cíl semináře

Srozumitelně a na praktických příkladech vás provedeme metodikou, jak zjistit finanční kondici firmy, s jakou firma do krize vstupovala, jaké jsou hlavní charakteristiky jejího finančního zdraví, kterých je dobré si všímat, a díky tomu přijímat rozhodnutí důležitá pro řízení firmy. Rentabilita a solventnost nabývají v souvislosti k ekonomickou krizí nového významu. Naučíme Vás opřít se o čísla z účetní závěrky a hodnoty v rozvaze a výsledovce využít při plánování ekonomického směřování firmy v nejbližších týdnech.
Tento online seminář je zaměřen na porozumění čísel v rozvaze a výsledovce, jejich vzájemných souvislostí a kladení správných otázek, kterými jsou například: „Je firma bohatá a má dluhy pod kontrolou?“, „Je firma schopna platit svým obchodním partnerům a zaměstnancům?“, „Nepodlomí investice zdravý růst firmy?“.

Komu je seminář určen

Online seminář je určen pro manažery privátního sektoru pro různé obory činnosti. Seminář je vhodný pro každého, kdo ovlivňuje chod firmy a (spolu)určuje její ekonomickou životaschopnost – všechny nezbytné účetní a ekonomické pojmy budou srozumitelně vysvětleny.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod

  • Životaschopná firma – peníze nebo zisky.
  • Výnosy a náklady – účetní versus manažerský pohled.
  • Potenciál výkonu firmy a pracovní kapitál – majetek a likvidita.
  • Bohatství nebo dluhy – finanční stabilita a solventnost firmy.
  • Řízení cash flow – potřeba vyvolaná krizí.
  • Možnosti uvolnění likvidity – možnosti a příklady z praxe.
  • Akční plán – klíčové kroky, jak ustát krizi.
  • Připravená firma – podklady ke zvládnutí situace.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.
Kurz je zařazen v sekcích

Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Účetnictví
Název      Cena     
Výklad účetnictví a příklady účetní I. (on-line seminář)
VOX   Praha   5 180 Kč 
9.3.
10.3.
2021
Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
9.3.
2021
ON-LINE webinář Rok 2021 se zákonem o DPH • zásadní změny na příkladech a grafech
ANAG     1 810 Kč 
11.3.
2021
Zpracování daňového přiznání – řádek po řádku (on-line seminář)
VOX   Praha   590 Kč 
11.3.
2021
ON-LINE webinář Aktuality z účetnictví a daní příspěvkových organizací v roce 2021
ANAG     1 727 Kč 
12.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
12.3.
2021
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
13.3.
1.5.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020 – pravidla + příklady + případová studie (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
15.3.
2021
Novela zákona o DPH pro rok 2021 na praktických příkladech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 490 Kč 
15.3.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
15.3.
2021
ON-LINE webinář Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatelské subjekty včetně přípravy daňového přiznání a změn pro rok 2021
ANAG     1 645 Kč 
15.3.
2021
Výklad účetnictví a příklady účetní II. (on-line seminář)
VOX   Praha   5 180 Kč 
15.3.
16.3.
2021
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
15.3.
2021
ON-LINE webinář Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novely 2020 a 2021
ANAG     1 645 Kč 
16.3.
2021
ON-LINE webinář Pokladna v roce 2021 • práce s penězi, které nejsou vaše • platební karty • šeková pokladna • máte řádně vybavené a zabezpečené pracoviště pro práci s pokladní hotovostí?
ANAG     1 727 Kč 
16.3.
2021
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
16.3.
2021
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
17.3.
2021
ON-LINE webinář Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s důrazem na změny pro rok 2020 a 2021 • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace
ANAG     1 727 Kč 
18.3.
2021
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 372 termínů