Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Další právní normy

Název      Cena     
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.11.
2020
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.11.
2020
On-line seminář: Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
5.11.
2020
Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
10.11.
2020
Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
11.11.
2020
Celní klasifikace zboží a změny od 1. 1. 2021 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
11.11.
2020
On-line vysílání: Stavební zákon – povolování provádění staveb
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
11.11.
2020
On-line seminář: Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe
VOX   Praha   2 290 Kč 
13.11.
2020
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
19.11.
2020
On-line vysílání: Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX   u vašeho počítače   2 290 Kč 
24.11.
2020
On-line seminář: Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 490 Kč 
25.11.
2020
On-line vysílání: Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
27.11.
2020
Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé
VOX   Praha   2 190 Kč 
2.12.
2020
Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
2.12.
2020
Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
2.12.
2020
On-line vysílání: Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
2.12.
2020
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX   Praha   2 190 Kč 
3.12.
2020
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
VOX   Praha   2 190 Kč 
4.12.
2020
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku
VOX   Praha   2 190 Kč 
4.12.
2020
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
4.12.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 45 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• relevantní legislativa k dané komoditě, • specifické požadavky označování balených a nebalených masných výrobků, masa a ryb, • definice používané u daných komodit, • praktické příklady aplikace, • nejčastější problémy a klamání v odvětví masných výrobků. Dotazy a diskuze.