Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v příkladech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
On-line vysílání: Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v příkladech
VOX   u vašeho počítače   2 065 Kč 
4.11.
2020
Novinky 2021 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2020
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
27.11.
2020
Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2020 a novinky pro rok 2021
VOX   Praha   2 390 Kč 
2.12.
2020
Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních neziskových organizací
VOX   Praha   2 090 Kč 
3.12.
2020
On-line vysílání: Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   u vašeho počítače   4 950 Kč 
11.1.
25.1.
2021
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   Praha   4 950 Kč 
11.1.
25.1.
2021

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor: • přijatá investiční dotace, • přijatá provozní dotace – čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady…, • přijatý investiční dar – bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů, • přijatý provozní dar – použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle § 19b zákona o daních z příjmů…), • přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo…), • přijaté dědictví, • veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků, • prodej výrobků a služeb obecně, • prodej výrobků z pracovní dílny, • prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky, • reklama, propagace, sponzoring, • benefiční koncert, výstava…, • charitativní obchůdky, • benefiční aukce, dražba, • nákup a užívání dlouhodobého majetku, • prodej dlouhodobého majetku. Dotazy a odpovědi.