Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Kulatý stůl daně
INTEGRA CENTRUM   Brno   6 200 Kč s DPH
6.10.
8.10.
2020
Kulatý stůl daně
INTEGRA CENTRUM   Brno   6 200 Kč s DPH
9.2.
11.2.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

1. seminář 17. 8. 2020; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 18. 8. 2020; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 19. 8. 2020; 9:00–13:15 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček 4. seminář 19. 8. 2020; 13:45–18:00 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková 5. seminář 20. 8. 2020; 9:00–16:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. 6. seminář 21. 8. 2020; 9:00–13:30 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 7. seminář 21. 8. 2020; 14:15–16:30 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 8. seminář 24. 8. 2020; 9:00–15:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 9. seminář 25. 8. 2020; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová