Stavby na cizích pozemcích

Stavby na cizích pozemcích INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/stavby-na-cizich-pozemcich-1422
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  30.11.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 300 Kč https://www.integracentrum.cz/stavby-na-cizich-pozemcich-1422
Cena s DPH: 2 300 Kč
Lektor: JUDr. Adam Zítek Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální úpravou práva nemovitostí ve vazbě na výskyt staveb, které zůstaly samostatnými nemovitými věcmi, a to i po znovuzavedení superficiální zásady novým občanským zákoníkem. Zdůrazněny budou existující výjimky, které v praxi představují stovky tisíc případů, kdy stavba není a nebude součástí pozemku. To vše s přihlédnutím k nutnosti vyjasnit vždy otázku samostatnosti či nesamostatnosti stavby dříve, než ve vztahu k ní započneme jakákoliv věcněprávní jednání.

Seminář bude zaměřen na praktické potřeby účastníků právní praxe. Výklad bude doplněn mnohými praktickými příklady, včetně relevantní judikatury.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků (ÚSC) dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., jejichž kompetencí je správa nemovitého majetku ÚSC, a to jak v záležitostech nabývací a převodní agendy, tak i v agendě věcných práv k nemovitým věcem a jejich zatěžování či výstavby. Primárně je tak seminář určen řadovým i vedoucím zaměstnancům ÚSC, zařazeným na majetkoprávních odborech, investičních odborech a správních odborech.

Program semináře:

 • Zásada „superficies solo cedit“ a její význam pro stavby
  Vysvětleny budou praktické dopady sjednocování staveb s pozemky a význam znovuzavedení zásady, že stavba je součástí pozemku.
 • Co je vše je samostatnou stavbou ve smyslu práva
  Stavba však není součástí pozemku vždy. Na účastnících právních poměrů je nicméně ponecháno, aby učinili správný závěr ohledně právní samostatnosti či nesamostatnosti stavby. Základním východiskem je pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním. Zdůrazněn bude význam judikatury, kterou byl tento pojem zaveden a dotvářen. Následně bude provedeno zobecnění typických znaků stavby ve smyslu občanskoprávním. Poté budou uvedeny výjimky, kdy stavba není součástí pozemku podle současné právní úpravy.
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku ke stavbám zřízeným před jeho účinností
  Velké množství staveb si ponechalo svojí právní samostatnost v důsledku předchozí právní úpravy. Některé stavby řešené v přechodných ustanoveních občanského zákoníku tak budou jednou z dlouhodobě přetrvávajících výjimek, kdy stavba nebude součástí pozemku.
 • Právní režim staveb neoprávněných
  Pojednáno bude o stavbách neoprávněných (tj. postavených bez právního titulu k pozemku).
 • Omezení vlastnického práva sousední stavbou
  Související problematika tzv. sousedských práv ve vztahu ke zřizování či údržbě stavby na sousedním pozemku, kdy je nezbytné vstoupit na cizí pozemek. Řešeny budou otázky, kdy je sousední vlastník povinen vstup strpět (za jakých  podmínek) a jak jsou řešeny případné nároky ze způsobené škody na cizím pozemku. Vznik přestavku a jeho následky.
 • Liniová stavba
  Bude podán podrobný výklad ustanovení § 509 o.z. a jeho praktických důsledků.
 • Podzemní stavba se samostatným účelovým určením
  Co vše se skrývá pod uvedeným názvem a jaká překvapení někdy mohou nastat. Pojednáno na
  praktických příkladech.
 • Stavba dočasná
  Jeden z nejvíce problematických institutů současné právní úpravy. Nejasná právní úprava a chybějící judikatura zde vytvářejí prostor pro fatální následky, kdy chybí jednoznačná odpověď na samotnou základní otázku, co je vůbec dočasnou stavbou. Tato nevyjasněnost ve vztahu ke skutečnosti, že dočasná stavba není součástí pozemku, může v budoucnu vést k nečekaným praktickým vyústěním.
 • Právo stavby
  Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
 • Dotazy a diskuseVšechny termíny konání kurzu

 • 12.10.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 14.10.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 09.11.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 23.11.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 30.11.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních samosprávných celků
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 090 Kč s DPH
26.11.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
27.11.
2020
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.12.
2020
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
1.12.
2020
Účetnictví SVJ a BD pro pokročilé - vybrané otázky
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
1.12.
2020
Novelizovaný zákoník práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
2.12.
2020
Online seminář: Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku)
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
2.12.
2020
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
3.12.
2020
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
3.12.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.12.
2020
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
7.12.
2020
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
9.12.
2020
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
10.12.
2020
Účetní závěrka SVJ
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
10.12.
2020
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
10.12.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
10.12.
2020
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
10.12.
2020
Jméno a příjmení - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.12.
2020
Online seminář: Ekonomické minimum pro statutární zástupce příspěvkových organizací
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
11.12.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 280 termínů