Ochrana osobních údajů v personalistice

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Ideal Mělník a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti

Název      Cena     
Ochrana osobních údajů v personalistice
Ideal   Mělník   2 100 Kč 
12.11.
2020
Ochrana osobních údajů v personalistice
Ideal   Mělník   2 100 Kč 
3.12.
2020
Ochrana osobních údajů v personalistice
Ideal   Mělník   None  

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program
  • GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. – úvod, základní pojmy
  • Zákonnost zpracování osobních údajů v oblasti personalistiky
  • Postavení správce a zpracovatele v oblasti personalistiky
  • Povinnosti správce a zpracovatele v rámci zpracování osobních údajů zaměstnanců
  • Posílení práv zaměstnanců a rodinných příslušníků
  • Prokázání souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. – minimální požadavky v oblasti personalistiky
  • Praktické zkušenosti a stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti personalistiky
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro zástupce správců a zpracovatelů osobních údajů a dále pro všechny personalisty, kteří zpracovávají osobní údaje zaměstnanců. Základem je výklad požadavků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v oblasti osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Dále se účastníci kurzu seznámí se stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů, praktickými zkušenostmi a minimálními požadavky pro prokázání souladu s GDPR. Cílem je pochopit proces zabezpečení osobních údajů, se zaměřením na důležité oblasti a naučit se pracovat s osobními údaji tak, aby byla splněna zákonná povinnost.