Interní auditor ISO 45001:2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Ideal Mělník a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti

Název      Cena     
Interní auditor ISM (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
Ideal   Mělník   6 800 Kč 
18.11.
20.11.
2020
Interní auditor ISO 45001:2018
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
10.12.
11.12.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program

1. den

  • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - základní přehled pro auditora
  • Požadavky normy ISO 45001:2018

2. den

  • Terminologie z oblasti auditování
  • Sestavení programu auditů
  • ISO 19011 - Směrnice pro auditování
  • Proces auditu krok za krokem
  • Praktický nácvik auditování
  • Řízení neshod z auditu, nápravná a preventivní opatření
  • Záznamy z auditování - protokol auditu a záznam o neshodě
  • Hodnocení auditorů
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora a manažera kvality, kteří jsou začátečníci v auditování. Základem je výklad požadavků normy ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití z pohledu interního auditora. Vlastní postup auditování obsahuje také doporučení normy ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do provozu organizace. Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe.