Interní auditor ISM (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Ideal Mělník a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti

Název      Cena     
Interní auditor ISM (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
Ideal   Mělník   6 800 Kč 
18.11.
20.11.
2020

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Program

1. den

 • Integrovaný systém managementu – základní přehled pro auditora
 • Požadavky normy ISO 9001:2015
 • Požadavky normy ISO 14001:2015

2. den

 • Požadavky normy ISO 45001:2018
 • Právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Terminologie z oblasti auditování
 • Sestavení programu auditů

3. den

 • ISO 19011 - Směrnice pro auditování
 • Proces auditu krok za krokem
 • Praktický nácvik auditování
 • Řízení neshod z auditu, nápravná a preventivní opatření
 • Záznamy z auditování - protokol auditu a záznam o neshodě
 • Hodnocení auditorů
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen interním auditorům a manažerům integrovaného systému dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Základem je výklad požadavků norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 z pohledu interního auditora. Vlastní postup auditování obsahuje také doporučení normy ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu. Součástí kurzu je nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu a seznámení s legislativními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe.