Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Ideal Mělník a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti

Název      Cena     
Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
Ideal   Mělník   2 100 Kč 
8.10.
2020
Ochrana osobních údajů ve zdravotnicvtí
Ideal   Mělník   2 100 Kč 
29.10.
2020
Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
Ideal   Mělník   2 100 Kč 
10.12.
2020

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program
  • GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. – úvod, základní pojmy
  • Zákonnost zpracování osobních údajů ve zdravotnictví
  • Postavení správce a zpracovatele ve zdravotnictví
  • Povinnosti správce a zpracovatele v rámci zpracování osobních údajů ve zdravotnictví
  • Posílení práv pacientů a jejich blízkých
  • Prokázání souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. – minimální požadavky ve zdravotnictví
  • Praktické zkušenosti a stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů ve zdravotnictví
Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro zástupce správců a zpracovatelů osobních údajů a dále pro všechny pracovníky, kteří přicházející do styku s osobními údaji pacientů a jejich blízkých, případně potřebují prohloubit znalosti v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů ve zdravotnictví. Základem je výklad požadavků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, a adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v oblasti osobních údajů pacientů a jejich blízkých. Dále seznámení se stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů, praktickými zkušenostmi a minimálními požadavky pro prokázání souladu s GDPR. Cílem je pochopit proces zabezpečení osobních údajů, se zaměřením na důležité oblasti v souvislosti se zdravotnictvím a naučit se pracovat s osobními údaji.