Manažer kvality ISO 15189:2012

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Ideal Mělník a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti

Název      Cena     
Interní auditor ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
3.8.
4.8.
2020
Manažer kvality ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   6 800 Kč 
2.9.
4.9.
2020
Výklad normy ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
2.9.
3.9.
2020
Interní auditor ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
29.9.
30.9.
2020
Manažer kvality ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   6 800 Kč 
3.11.
5.11.
2020
Výklad normy ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
3.11.
4.11.
2020
Manažer kvality ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   6 800 Kč 
2.12.
4.12.
2020
Interní auditor ISO 15189:2012
Ideal   Mělník   4 600 Kč 
7.12.
8.12.
2020

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program

1. den

 • Článek 1: Předmět normy
 • Článek 2: Citované dokumenty
 • Článek 3: Termíny a definice
 • Článek 4: Požadavky na management

2. den

 • Článek 5: Technické požadavky
 • 3. den

 • ISO 19011 - Směrnice pro auditování
 • Proces auditu krok za krokem
 • Praktický nácvik auditování
 • Řízení neshod z auditu, nápravná a preventivní opatření
 • Záznamy z auditování - protokol auditu a záznam o neshodě
 • Hodnocení auditorů
 • Pro koho je kurz určen
  Školení manažera kvality ISO 15189:2012 je určeno jak pro pracovníky na pozici manažera kvality zdravotnické laboratoře – začátečníky, tak i pro manažery kvality znalé požadavků systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 15189:2012 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Základem je výklad požadavků normy ISO 15189:2012 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost a postup auditování dle normy ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do zdravotnické laboratoře. Obsahem kurzu jsou základní i rozšířené znalosti a dovednosti manažera kvality doplněné o praktický nácvik.