Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
FKSP a sociální fondy
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.11.
2020
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021 krok za krokem
VOX   Praha   2 890 Kč 
2.12.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2020. Výklad bude zaměřen na změny v právních předpisech a aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací.
Předmětem semináře bude:
Učetnictví – aplikace metodických informací MF ČR
Účtování o vybraných závazcích a pohledávkách Předáváním TZ mezi zřizovatelem a PO Okamžik uskutečnění účetního případu Vybrané příklady účtování o transferech Účtování o peněžních darech Finanční kontrola - změny v zákoně č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole účinné od 1. 1. 2020
Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní FKSP – novela ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb účinná od 1. 1. 2020
Změny týkající se zejména tvorby fondu, hospodaření s fondem FKSP, nové tituly pro čerpání fondů (výklad bude obsahovat pouze přehled změn, ne podrobný výklad celé vyhlášky o FKSP) Cestovní náhrady - Změny stravného v roce 2020 v návaznosti na vyhlášku 358/2019 Sb.
Dopad změn daňových zákonů do běžné praxe příspěvkových organizací. Změny sazeb DPH, Novela daňového řádu v roce 2020 (nová úprava sankcí, změny v elektronizaci daňových podání).
Při výkladu účetních postupů a změn bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.
Seminář je určen zejména ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům a jejich zřizovatelům.