Příspěvkové organizace • účetní a daňové aktuality pro rok 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020
VOX   Praha   1 990 Kč 
13.5.
2020
FKSP a sociální fondy
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.11.
2020

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací (popř. zaměstnance a kontrolní pracovníky) a jejich zřizovatele


Cíl: seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2020. Výklad bude zaměřen na změny v právních předpisech a aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací. Při výkladu účetních postupů a změn bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.


Program semináře:


účetnictví – aplikace metodických informací MF ČR  • účtování o vybraných závazcích a pohledávkách

  • předávání TZ mezi zřizovatelem a PO

  • okamžik uskutečnění účetního případu

  • vybrané příklady účtování o transferech

  • účtování o peněžních darech


finanční kontrola - změny v zákoně 320/2001 Sb. o finanční kontrole účinné od 1.1.2020  • příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní


FKSP – novela ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb účinná od 1.1.2020  • změny týkající se zejména tvorby fondu, hospodaření s fondem FKSP, nové tituly pro čerpání fondů (výklad bude obsahovat pouze přehled změn, ne podrobný výklade celé vyhlášky o FKSP)


cestovní náhrady  • změny stravného v roce 2020 v návaznosti na vyhlášku 358/2019 Sb.


dopad změn daňových zákonů do běžné praxe příspěvkových organizací  • změny sazeb DPH

  • novela daňového řádu v roce 2020 (nová úprava sankcí, změny v elektronizaci daňových podání)


diskuze a odpovědi na dotazy