DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe

DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe Vzdělávací agentura PROFESIM https://www.profesim.cz/seminare-ms/22-Skoleni-seminare-v-Brne/1880-DPH-OBCE-MESTA
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  07.04.2020    1 den
Cena bez DPH: 1 790 Kč https://www.profesim.cz/seminare-ms/22-Skoleni-seminare-v-Brne/1880-DPH-OBCE-MESTA
Cena s DPH: 1 790 Kč
Lektor: Ing. Olga Hochmannová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Olga Hochmannová
Daňová poradkyně, specialistka na DPH, zabývá se ekonomickým i daňovým poradenstvím. Dříve působila na finančním úřadu a na Ministerstvu financí ČR. Je autorkou i spoluautorkou publikací, pravidelně publikuje odborné články.
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

    ¦ Změny DPH 2020-2022. ¦ Aktuální informace z oblasti DPH, nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2020 a 2021 a dopad změn do praxe u obcí, neziskových i podnikatelských subjektů. ¦ Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi. ¦ Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika. ¦ Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně. ¦ Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech. ¦ Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty – režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení. ¦ Režim přenesení daňové povinnosti, DPH z manka, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba, ručení za daň. ¦ Stručná informace o návrzích novel ZDPH. ¦ Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Aplikace nově vydaných OZV o místních poplatcích v praxi
TSM, spol. s r. o.   Zlín   2 100 Kč s DPH
3.4.
2020
Odpisy majetku v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
3.4.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   8 990 Kč 
5.4.
7.6.
2020
Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními výbory a finančními výbory obcí
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
6.4.
2020
Daň z přidané hodnoty 2020 - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 140 Kč s DPH
7.4.
2020
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH 2020 a dopad změn do praxe
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
7.4.
2020
Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
7.4.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
7.4.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
7.4.
2020
Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti podpisů
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
7.4.
2020
Zákon o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
7.4.
2020
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
7.4.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
7.4.
2020
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.
PROFESIM   Ostrava   1 850 Kč 
8.4.
2020
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Ostrava   1 790 Kč 
8.4.
2020
MATRIKA od A do Z
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.4.
2020
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účelystavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
9.4.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   7 990 Kč 
11.4.
13.6.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   7 990 Kč 
11.4.
13.6.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   7 990 Kč 
11.4.
13.6.
2020
  Stránka 1 z 51   Další
20 z 1012 termínů