Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Další právní normy

Obsah již proběhlého kurzu

  Základní pojmy.
 • Závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018).
 • Působnost stavebních úřadů.
 • souhlas vlastníka dle § 184a SZ.
 • územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas.
 • územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení.
 • společné územní a stavební řízení.
 • územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí.
 • souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI.
 • změna stavby před dokončením.
 • kolaudace.
 • změna v účelu užívání.
 • přechodná ustanovení novely.
 • diskuze, dotazy.