Technické zhodnocení a opravy 2020 – z pohledu daně z příjmů, DPH a účetnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2020
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
11.8.
2020
Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů právnických osob
VOX   Praha   7 470 Kč 
14.9.
16.9.
2020
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
14.9.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
19.10.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
21.10.
2020
ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.11.
2020
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
26.11.
2020

7 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Předmětem tohoto semináře je rozbor klíčové problematiky majetku, ať už hmotného nebo nehmotného, a to pojmů technické zhodnocení a oprava. Jedná se o zřejmě o nejkomplikovanější a nejvíce rozporuplnou oblast daňového práva, na kterou je velké množství vzájemně si protiřečící judikatury. Situaci nevylepšuje ani rozdílné pojetí technického zhodnocení z daňového a z účetního úhlu pohledu.
Cílem semináře je prozkoumání rozdílů mezi jednotlivými pojmy a pokus o sjednocení alespoň zásadních výkladových problémů.
Program semináře: Definice klíčových pojmů z pohledu daňového a účetního Oprava v účetnictví a v daních Hranice opravy, přesah do DPH Technické zhodnocení vs. pořízení nového majetku Úpravy odpočtu daně u technického zhodnocení Klíčová judikatura nejvyšších soudů Vybrané účetní a daňové aktuality vztahující se k této problematice Součástí semináře budou rovněž praktické příklady a odpovědi na dotazy účastníků.