Daňové a účetní aktuality 2020, novinky v EET, dodání a pořízení zboží v EU od 1. 1. 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností TSM již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
12.10.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
26.10.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
4.11.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
5.11.
2020
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně
VOX   Praha   2 690 Kč 
12.11.
2020
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
19.11.
2020
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
20.11.
2020
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
24.11.
2020
PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 2020 a aktuality v účetnictví 2020/2021
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.11.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací, aktuality v roce 2020 a pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
24.11.
2020
Účetní závěrka roku 2020 a účetní a daňové aktuality 2020/21
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
25.11.
2020
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
26.11.
2020
Účetní závěrka roku 2020 a účetní a daňové aktuality 2020/21
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.11.
2020
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
27.11.
2020
Daňové a účetní aktuality 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
30.11.
2020
Účetní závěrka roku 2020 a účetní a daňové aktuality 2020/21
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
30.11.
2020
Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
1.12.
2020
Účetní závěrka roku 2020 a účetní a daňové aktuality 2020/21
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
2.12.
2020
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
9.12.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 50 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář bude zaměřen zejména na novinky v účetní a daňové legislativě roku 2020. Předmětem semináře bude výklad novelizací zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu schválených v roce 2019 a 2020. Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a zajímavé judikáty.
Program semináře:
Změny v zákoně o DPH
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, změny v organizaci DPH ve společnosti (dříve sdružení), změny v rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, změny v úpravě či vyrovnání odpočtu, plánované úpravy 2020.
Změny zákona o dani z příjmů - změny u právnických osob a společných ustanovení zákona (oblast daňově účinných nákladů, daňové odpisy, nakládání s technickým zhodnocením pronajatého majetku atd.), změny v osvobozených příjmech, v příjmech ze závislé činnosti, v odčitatelných položkách od základu daně i slevách na dani a daňovém zvýhodnění, změny pro rok 2020.
Novinky v EET. Dodání a pořízení zboží v EU od 1. 1. 2020.
Diskuse, dotazy.