Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností bfz o.p.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Sociální služby

Název      Cena     
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   České Budějovice   1 180 Kč 
8.10.
2020

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Práce s motivací klienta je nedílnou součástí profese sociálních pracovníků. V kurzu budou účastníci seznámeni s motivací, jejím rozdělením, faktory, které motivaci ovlivňují, s metodami navázání vztahu s klientem, s prevencí demotivace. Účastníci budou seznámeni s odporem klienta a naučí se tento odpor zvládat. Účastníci dále získají základní informace o motivačních rozhovorech. Motivační rozhovory představují moderní přístup k práci s klientem a jeho motivací. V závěru kurzu si účastníci nacvičí techniky při vedení rozhovoru s klienty v modelových situacích.