Účetní závěrka fyzických osob za rok 2019, vč. vyplnění daňových přiznání k dani z příjmů a silniční daně a přehledů o příjmech a výdajích OSVČ, změny od 1.1.2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Školení je určeno pr účetní, podnikatelé a ostatní osoby, zabývající se daňovou evidenci podnikatelů.

Program semináře:

 • Uzavření roku 2019
  • Inventarizace majetku, zásob, materiálu, pokladny
  • Uzavření peněžního deníku - koordinace příjmů a výdajů, kontrola závazků a pohledávek
  • Výdaje uplatňované paušálem 2019 – podmínky, vyhodnocení výhodnosti
  • Výdaje na dopravu – možnosti uplatnění
  • Závěrkové operace – dodanění pohledávek a závazků, výpočet daně, solidární daň, odpisy majetku, přenos údajů z daňové evidence do daňového přiznání
  • Optimalizace daní – rozdělení na spolupracující osoby, aj.
  • Daňové přiznání – kdo, kdy, jak, za kolik?
  • Uplatnění nezdanitelných částek, slev na daních a daňového zvýhodnění
  • Vyplnění daňového přiznání DPFO s použitím §§ 6 - 10
  • Vyplnění daňového přiznání k silniční dani
  • Vyplnění Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ a ZP
 • Změny od roku 2020
  • Změny v dani z příjmů fyzických osob, solidární daň
   ? Zálohy – SP, ZP,
  • Tiskopisy daňových přiznání a jiné – přizpůsobení novým legislativním podmínkám
  • Další legislativní změny budou aktualizovány s ohledem na stav legislativy
  • E-komunikace - datové schránky, zaručený podpis, daňová informační schránka,
  • EET- rozšíření elektronické evidence tržeb na další subjekty, registrace, podmínky
 • Příklady, dotazy, praktické ukázky vyplnění tiskopisů DAP, přehledů pro SP a ZP.