Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5759
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  22.06.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5759
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Ing. Josef Staša Sc.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Ing. Josef Staša Sc. Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
• Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu.
• Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
• Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob).
• Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru nad výkonem samosprávy (zejména samostatné působnosti územních samosprávných celků).
• Aplikace kontrolního řádu při provádění vnitřní kontroly, resp. kontroly výkonu státní správy (včetně přenesené působnosti územních samosprávných celků) a kontroly ve služebních vztazích státních zaměstnanců.
• Kontrolní řád a finanční kontrola, resp. kontrola veřejných financí.
• Odchylky od kontrolního řádu ve zvláštních úpravách.
• Dopad kontrolního řádu na vybrané zvláštní úpravy kontrolních postupů podle předem projeveného zájmu účastníků.
• Správní řízení a faktická činnost navazující na postup podle kontrolního řádu.
• Trestní ustanovení kontrolního řádu a nová právní úprava projednávání přestupků.
• Právní ochrana před nezákonným prováděním kontroly a navazujícími správními úkony.
• Z judikatury k dozorčím činnostem veřejné správy.
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Poznámka: Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 8. června na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.czKurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
4.2.
2021
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
9.2.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
9.2.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.2.
2021
Online seminář: Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
16.2.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.2.
2021
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.2.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
18.2.
2021
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele
BOVA     2 390 Kč s DPH
25.2.
2021
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
BOVA     2 890 Kč s DPH
4.3.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA     2 890 Kč s DPH
9.3.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA     2 990 Kč s DPH
10.3.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.3.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA     2 790 Kč s DPH
12.3.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace
BOVA     2 590 Kč s DPH
16.3.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA     2 790 Kč s DPH
18.3.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele
BOVA     2 390 Kč s DPH
18.3.
2021
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona
BOVA     2 790 Kč s DPH
18.3.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností
BOVA     2 790 Kč s DPH
22.3.
2021
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
BOVA     2 690 Kč s DPH
23.3.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 84 termínů