Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti od roku 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
25.5.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Výběr témat z obsahu semináře:
• Nejnovější rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru - nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru, zdravotní důvody, porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity
• Nová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí
• Odměňování a bonusy, včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování
• Odpovědnost za škodu včetně nároků z bossingu zaměstnance či odpovědnosti zaměstnance za schodek
• Doručování v pracovněprávních vztazích
• Audiovizuální záznam jako důkazy v pracovněprávních sporech
• Započtení na mzdu
• Nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání
• A mnohá další zajímavá soudní rozhodnutí
Nejvýznamnější chystané legislativní novinky v pracovním právu