Skončení pracovního poměru

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX   Praha   6 490 Kč 
3.2.
5.2.
2020
Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
24.2.
2020
ON-LINE KURZ: Způsoby ukončení pracovního poměru 2020
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
3.3.
2020
Pracovněprávní předpisy v roce 2020
VOX   Praha   2 490 Kč 
16.3.
2020
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a aktuality
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
18.3.
2020
Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
VOX   Praha   2 590 Kč 
27.4.
2020
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020
VOX   Praha   3 190 Kč 
11.5.
2020
Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
18.5.
2020
Zákoník práce v praxi – speciálka
VOX   Praha   4 590 Kč 
25.5.
26.5.
2020
Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti od roku 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
27.5.
2020
Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020
VOX   Praha   2 690 Kč 
28.5.
2020
Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce
VOX   Praha   2 390 Kč 
12.6.
2020
Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX   Praha   6 570 Kč 
21.7.
23.7.
2020
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé
VOX   Praha   4 790 Kč 
25.8.
26.8.
2020

14 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář má za cíl seznámit posluchače s možnostmi a formami skončení pracovního poměru, které umožňuje zákoník práce, s pravidly a náležitostmi, ale také s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími týkajícími se této problematiky.

Obsah semináře:

Účastníci se při přednášce seznámí

  • s formami skončení pracovního poměru, které zákoník práce upravuje,
  • se způsobem sjednání dohody o skončení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době včetně ukončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby,
  • s výpovědí ze strany zaměstnance a s podmínkami ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,
  • s výpovědními důvody, zákazy výpovědi a dobami, v nichž se pracovní poměr výpovědí nedá ukončit,
  • s okamžitým zrušením pracovního poměru jako s výjimečným způsobem skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, s jeho náležitostmi a důvody a se lhůtami, v nichž je možné pracovní poměr okamžitě zrušit jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele,
  • s pravidly doručování písemností týkajících se skončení pracovního poměru jak zaměstnancem, tak především zaměstnavatelem,
  • s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími ve věcech skončení pracovního poměru se zaměřením zejm. na výpověď a okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele