Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy

Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/zmenena-pravni-uprava-pracovnelekarskych-sluzeb-o-zkusenosti-a-problemy/pS60.22515/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  29.01.2020   
Popis termínu: 9.00 - 14.30
Místo: Hradec Králové (hradec-kralove)
Cena bez DPH: 1 893 Kč https://www.anag.cz/zmenena-pravni-uprava-pracovnelekarskych-sluzeb-o-zkusenosti-a-problemy/pS60.22515/
Popis ceny: 2290.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: ŠUBRT Bořivoj JUDr.

Popis kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku


Program semináře: • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019)

 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel • nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku

 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelů

 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách

 • institut pověřeného poskytovatele

 • co musí obsahovat žádost o prohlídku

 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS

 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní po změnách

 • nejčastější problémy v provádění lékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • prohlídky podle zvláštních předpisů – změny v drážní dopravě v r. 2019

 • lékařské prohlídky pro práci v noci

 • nová úprava pro agenturní zaměstnance

 • mladiství a žáci (učni)

 • lékařské posudkyvýpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků

 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku

 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem

 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy

 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce

 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.

 • diskuze • odpovědi na dotazy
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
27.1.
2020
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
27.1.
2020
Novinky v oblasti mezd a pracovního práva v roce 2020 • e-Neschopenka od 1. 1. 2020 • aktuální problémy ve mzdové praxi
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
27.1.
2020
Pracovněprávní problematika nejen pro personalisty a mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
27.1.
2020
Provedení ročního zúčtování za rok 2019 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
27.1.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
27.1.
2020
Změny v posuzování dočasné pracovní neschopnosti - elektronická neschopenka
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
27.1.
2020
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2020
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
27.1.
2020
CIZINEC a zúčtování mzdy v ČR
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
28.1.
2020
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
28.1.
2020
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
28.1.
2020
Pracovněprávní problematika nejen pro personalisty a mzdové účetní
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Pracovní právo na začátku roku 2020, změny, problémy, aktuality
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 400 Kč s DPH
28.1.
2020
Pracovní volno k lékařskému vyšetření
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
28.1.
2020
Roční zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
28.1.
2020
Změny v posuzování dočasné pracovní neschopnosti - elektronická neschopenka
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Změny v pracovním právu a zaměstnávání v roce 2020 • ať to bude cokoli, dělejme to správně
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
28.1.
2020
Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba znát v roce 2020
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 140 Kč s DPH
28.1.
2020
Aktuální otázky pracovněprávní praxe v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
29.1.
2020
  Stránka 1 z 28   Další
20 z 546 termínů