Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
27.1.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
28.1.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Hradec Králové   1 893 Kč 
29.1.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
11.2.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Karlovy Vary   1 893 Kč 
12.2.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Zlín   1 893 Kč 
18.2.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Ostrava   1 893 Kč 
19.2.
2020
Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy
ANAG   Praha   2 140 Kč 
3.3.
2020

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku


Program semináře: • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019)

 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel • nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku

 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelů

 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách

 • institut pověřeného poskytovatele

 • co musí obsahovat žádost o prohlídku

 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS

 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní po změnách

 • nejčastější problémy v provádění lékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • prohlídky podle zvláštních předpisů – změny v drážní dopravě v r. 2019

 • lékařské prohlídky pro práci v noci

 • nová úprava pro agenturní zaměstnance

 • mladiství a žáci (učni)

 • lékařské posudkyvýpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků

 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku

 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem

 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy

 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce

 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.

 • diskuze • odpovědi na dotazy