Zákon o státní službě po novele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.3.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
• Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj
• Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí
• Změny zákona o státní službě účinné od 1. března 2019 (zákon č. 35/2019 Sb.) a jejich význam:
   - Obory služby
   - Služební předpisy
   - Služební orgány včetně služebních míst představených
   - Výběrová řízení
   - Úřednická zkouška
   - Změny služebního poměru
   - Práva státních zaměstnanců
   - Smírčí řízení
   - Příkazy k výkonu služby
   - Kárná odpovědnost a výjimky z ní
   - Služební hodnocení
   - Informování státních zaměstnanců, rada státních zaměstnanců
   - Odměňování státních zaměstnanců
   - Řízení ve věcech služby
   - Zastupování člena vlády
   - Použití pracovního poměru na služebním místě
• Další aktuální otázky aplikace zákona o státní službě
• Dotazy a diskuse (průběžně)