Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020
VOX   Praha   4 390 Kč 
12.11.
13.11.
2020
Daň z příjmu fyzických osob
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
Novinky 2021 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2020
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
27.11.
2020
Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020
VOX   Praha   2 690 Kč 
6.1.
2021
Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.2.
2021
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2020 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
16.2.
2021
Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2020
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
19.2.
2021
Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2020
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
26.2.
2021

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ.

Sestavení přiznání u příspěvkových organizací má svá specifika v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů daná širším rozsahem výnosů, které nejsou předmětem daně, možného osvobození a odpočitatelné položky od základu daně pro veřejně prospěšné poplatníky a s tím související specifika v uplatnění souvisejících nákladů. V případě, kdy příspěvková organizace není registrovaným zdravotnickým zařízením, musí se navíc důsledně rozdělit výnosy a náklady dle jednotlivých druhů činností pro řádné zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu budou názorně popsány a prezentovány on-line přes EPO postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby ekonomové a účetní dokázali sami poté sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

Program semináře:

  • Výtah z ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 příspěvkových organizací ke specifickému určení výnosů a nákladů, které vstupují do daňového základu s požadavky na úpravy v daňovém přiznání pro účely stanovení základu daně, odčitatelných položek včetně odpočtu dle §20 odst.7 pro veřejně prospěšné poplatníky a slev na dani.
  • Zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace a vyplnění přiznání přes portál www.daneelektronicky.cz na příkladu zahrnujícím:
    • úpravy výsledku hospodaření na základ daně - vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené  v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší, tj. aplikace úzkého základu daně
    • osvobozené příjmy
    • přípravu podkladů pro sestavení daňového přiznání
    • možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním k dani z příjmů právnických osob