Daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a novinky v daňové legislativě od roku 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Břeclav   4 990 Kč 
2.10.
13.11.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
8.10.
19.11.
2020
Daň z příjmu fyzických osob
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
13.11.
2020
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2020 - 2021 ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
18.11.
2020
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2020 - 2021 ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
24.11.
2020
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2020 - 2021 ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
25.11.
2020
Daň z příjmů fyzických osob - zdaňovací období 2020
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
25.11.
2020
Koronavirus a aktuální daňová legislativa
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
30.11.
2020
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
3.12.
2020
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
4.12.
2020
Novinky v daňové legislativě roku 2020/2021 a informace k daňovému přiznání fyzických osob za rok 2020
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
7.12.
2020
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2020 - 2021 ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
7.12.
2020
Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2021
VOX   Praha   2 590 Kč 
14.12.
2020
Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti po 1.1.2021
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
22.1.
2021
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
28.1.
2021
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
12.2.
2021
DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2020 v praktických příkladech a přehled změn pro rok 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
16.2.
2021
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny plynoucí ze znění zákona
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
19.2.
2021

19 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
• k legislativním změnám
• k novele zákona o evidenci tržeb
• stručně k termínům a lhůtám v souvislosti s přiznáním k dani
• rodinný závod a spolupracující osoby
• společné příjmy a společné výdaje
• k některým aspektům práce z domova (home office)
• aktuální pohled na příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku
• k cestovním náhradám při použití elektromobilu
• dary a dědění
• úpravy daňového základu
• pohled na daňové aspekty při uplatnění „procentních“ výdajů (i více činností)
• možné problémy s příjmy z nájmu/pronájmu (včetně pohledu na aspekty příjmů dosažených s pomocí ubytovací agentury)
• k příjmům z „pronájmu“ (bez živnostenského oprávnění)
• opravy majetku vers. technické zhodnocení majetku
• vstupní cena pro odepisování majetku např. z dědictví
• k motivačním a náborovým příspěvkům
• příjem zaměstnanců ve formě zdravotních a hygienických služeb
• finanční leasing a jeho aktuální daňový vývoj
• obvyklé/neobvyklé úroky, apod.
• „nové“ i „staré“ pohledávky u neúčetních jednotek
• ke zdanění z příjmů z příležitostných činností a podmínkám pro jejich případné osvobození
• k institutu obvyklých cen (prodej zásob manželovi, příbuznému, apod.)
• ke změnám daňového režimu (přechody paušál – skutečnost) a související daňové návaznosti
• možnosti přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům (např. ustanovení §24 odst. 2 písm. zc)
Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh