Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5732
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.06.2020    1 den
Cena bez DPH: 2 305 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5732
Cena s DPH: 2 790 Kč
Lektor: JUDr. Pavla Schödelbauerová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Pavla Schödelbauerová vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
A) Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek
   - Navrhované změny
   -
• Založení a vznik společenství vlastníků jednotek
   -
• Úprava prohlášení vlastníka
   -
• Práva a povinnosti vlastníka
   -
• Přechod dluhů při převodu jednotky
   -
• Úprava předkupního práva
   -
• Zjednodušený prodej jednotky
   -
• Správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby
   -
• Přezkoumání rozhodnutí soudem
   -
• Další navrhované změny, včetně pozměňovacích poslaneckých návrhů
B) Stávající platná úprava
• Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy
• Vznik jednotek a jejich převody
   -
• Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
   -
• Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
   -
• Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
   -
• Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
   -
• Způsoby vzniku jednotky
   -
• Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
   -
• Převody jednotek, předkupní právo
   -
• Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
   -
• Práva a povinnosti vlastníků jednotek
   -
• Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
   -
• Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
   - Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
   - Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
   - Společenství vlastníků jednotek
   -
• Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
   -
• Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
   -
• Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
   -
• Kompetence společenství vlastníků jednotek
   -
• Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
   -
• Rozhodování společenství vlastníků jednotek
   -
• Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
   -
• Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
   -
• Zrušení společenství vlastníků jednotek
   - Aktuální judikaturaKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
3.6.
15.7.
2020
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
3.6.
2020
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.6.
2020
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   5 191 Kč s DPH
4.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   4 990 Kč 
4.6.
2.7.
2020
Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.6.
2020
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
5.6.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
7.6.
9.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
7.6.
23.8.
2020
Právo na sociálních sítích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
8.6.
2020
Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepš
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.6.
2020
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.6.
2020
Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. část
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
9.6.
2020
Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.6.
2020
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
10.6.
2020
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.6.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.6.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 261 termínů