Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.11.
2020

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Základní témata semináře:
Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
• Zásady práce s judikaturou správních soudů
• Obecné otázky odpovědnosti za přestupky
   - pojem přestupku podle nové právní úpravy
   - právní základy odpovědnosti za přestupky
• Řízení ve věcech přestupků
   - zahájení a průběh řízení
   - dokazování
   - rozhodnutí ve věcech přestupků
• Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání
   - rozsah soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání
   - specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů).
• Problematika zneužití práva ve věcech správního trestání