Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.3.
2021
Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
BOVA     2 790 Kč s DPH
1.6.
2021
Opravné prostředky ve správním řízení
BOVA     2 790 Kč s DPH
11.6.
2021

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Základní témata semináře:
Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
• Zásady práce s judikaturou správních soudů
• Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy
• Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
• Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich
   - Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
   - Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
   - Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
   - Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
• Pozornost je věnována zejména
   - Volbě žalobního typu
   - Náležitostem žalob a jejich včasnosti
   - Specifikům řízení o jednotlivých typech žalob s důrazem na práva účastníků řízení
   - Pravomoci správních soudů v případě jednotlivých žalobních typů