Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví

Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5722
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.11. - 05.11.2020    2 dny
Cena bez DPH: 4 859 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5722
Cena s DPH: 5 880 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +260 Kč/os. .
Lektor: Mgr. Michal Králík Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Michal Králík Ph.D. předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

1. den semináře:

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÉ PROBLÉMY A ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR (9.00 – 16.30)


Seminář bude zaměřen na následující vybrané otázky spojené s institutem společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:
• společné jmění manželů a přechodná ustanovení (obecná přechodná ustanovení, speciální přechodná ustanovení, přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám
• SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy
• problematika vztahu SJM a rodinné domácnosti
• správa majetku ve společném jmění manželů
• modifikace společného jmění manželů rozhodnutím soudu (exkurs)
• určovací žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene, určovací žaloby ve vztahu ke společnému jmění manželů vyplývající ze zákona
• ochrana majetku ve společném jmění manželů ve vztahu ke třetím osobám (princip relativní neplatnosti)
• vztah společného jmění manželů k podílovému spoluvlastnictví
• vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů

   - a) přechodná ustanovení k vypořádání společného jmění manželů
   - b) procesní způsoby vypořádání SJM (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodčí řízení)
   - c) hmotněprávní způsoby vypořádání SJM
   - d) rozložení důkazního břemene ve sporech týkajících se SJM
   - e) procesní otázky vypořádání SJM (koncentrace řízení, změny žaloby, vázanost návrhem, postupy soudů a procesní úkony účastníků řízení)
   - f) oceňovací pravidla a vypořádání SJM
   - g) disparita podílů a vypořádání SJM
   - h) problematika tzv. odklonů finančních prostředků tvořících součást společného jmění
   - i) vypořádání SJM a rozhodování o náhradě nákladů řízení
   - j) předpokládané změny v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky – senátu 22 Cdo

2. den semináře:

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR SE ZAMĚŘENÍM NA SPRÁVU VĚCI VE SPOLUVLASTNICTVÍ A OTÁZKY SPOJENÉ S LIKVIDACÍ SPOLUVLASTNICKÉHO VZTAHU (9.00 – 16.30)


Tento den semináře bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

Odborný program semináře:
aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
• spoluvlastnictví a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
• spoluvlastnictví a jeho vztah k institutu superficiální zásady (procesní otázky, postupy soudů) a nesprávným katastrálním zápisům
• institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti ve srovnání se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
• zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

   - a) překážky likvidace spoluvlastnického vztahu
   - b) způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace z pohledu nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (rozdělení věci, přikázání věci za náhradu, prodej a rozdělení podle výtěžku)
   - c) změny v přístupu Nejvyššího soudu oproti judikatuře k ObčZ 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, dobré mravy a podílové spoluvlastnictví
   - d) zneužití práva a podílové spoluvlastnictví
   - e) vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura a základní otázky)
   - f) zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení
odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
• zrušení odkladu zrušení spoluvlastnictvíKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   7 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   9 990 Kč 
2.6.
21.7.
2020
Odpady a obaly v podnikové praxi
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
2.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   4 990 Kč 
3.6.
15.7.
2020
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
3.6.
2020
Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat
Verlag Dashöfer   Praha   5 433 Kč s DPH
3.6.
2020
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   5 191 Kč s DPH
4.6.
2020
DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 3 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   4 990 Kč 
4.6.
2.7.
2020
Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.6.
2020
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
5.6.
2020
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
7.6.
9.8.
2020
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
7.6.
23.8.
2020
Právo na sociálních sítích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
8.6.
2020
Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepš
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.6.
2020
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.6.
2020
Praktická aplikace pravidel veřejné podpory - II. část
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
9.6.
2020
Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
10.6.
2020
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
10.6.
2020
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.6.
2020
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.6.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 261 termínů