Nezbytná cesta a vybrané otázky věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího soudu ČR z let 2017 - 2019

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
18.8.
19.8.
2020
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
18.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
19.8.
2020
Velká novela zákona o obchodních korporacích
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
20.8.
2020
Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
9.9.
2020
ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
14.9.
2020
Online seminář: Velká novela Zákona o obchodních korporacích z pohledu členů statutárních orgánů
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
15.9.
2020
Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
15.9.
2020
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
16.9.
2020
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
16.9.
2020
Veřejné zakázky pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
17.9.
2020
Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
17.9.
2020
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Brno   7 236 Kč s DPH
21.9.
2020
Obchodněprávní judikatura za poslední rok
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
21.9.
2020
Odpovědnost specializovaných profesí za škodu
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
21.9.
2020
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.9.
2020
Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
22.9.
2020
Právní minimum pro začínající podnikatele
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
23.9.
2020
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 155 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
1) Nezbytná cesta
   - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti nezbytné cesty s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
   - vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
   - předpoklady povolení nezbytné cesty
   - důvody nepovolení nezbytné cesty (speciální úprava zákona č. 89/2012 Sb., další důvody zamítnutí žaloby o povolení nezbytné cesty z oblasti sousedských práv a zneužití práva)
   - procesní a hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o povolení nezbytné cesty – vázanost soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací povinnost soudu
   - náležitosti soudních rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
   - praktické příklady právních problémů spojených s nezbytnou cestou a způsoby jejich řešení
   - použitelnost konkrétní judikatury Nejvyššího soudu v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.
   - řízení o povolení nezbytné cesty a rozhodování o náhradě nákladů řízení
2) Ochrana vlastnického práva
   - ochrana vlastnického práva – typologie žalob
   - ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku
   - vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti)
   - negatorní žaloba (předpoklady použití)
   - určovací žaloba (předpoklady jejího použití a její přesah do konkrétních institutů – společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, institut přestavku, nesprávné katastrální zápisy apod.)