DPH – aktuality od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový řád

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Účetní a daňové aktuality 2020 / 2021
ANAG   Zlín   1 810 Kč 
10.11.
2020
Účetní a daňové aktuality 2020 / 2021
ANAG   Brno   1 810 Kč 
12.11.
2020
Účetní a daňové aktuality 2020 / 2021
ANAG   Ostrava   1 810 Kč 
18.11.
2020
Účetní a daňové aktuality 2020 / 2021
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
3.12.
2020
Účetní a daňové aktuality 2020 / 2021
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
7.12.
2020
DPH v roce 2021 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
15.2.
2021

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

9:00–13:00 • Ing. Zdeněk Kuneš Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020: • úprava při stanovení místa plnění u dodání zboží v řetězci, • změna při obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“, zvláštní evidence, nařízení Rady, • podstatná změna při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeného od daně – poskytnutí DIČ, uvedení v SH, prokazování přepravy zboží podle nařízení Rady – nutnou podmínkou je písemné potvrzení pořizovatele a dva nebo tři důkazy, pokud není splněno – jedná se o zdanitelné plnění, • úprava problematiky cestovní služby – zrušení globální marže, stanovení přirážky pouze za zájezd, povinnost přiznat daň ze zálohy přijaté na cestovní službu. Zákon o evidenci tržeb: • 3. a 4. fáze evidence tržeb + možnost pro podnikatele fyzické osoby evidovat své tržby off-line, • snížení DPH na 10 % u piva, a stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného, kadeřnických služeb. Aktuální informace k uplatňování DPH: • změny sazeb daně od 1. 1. 2020, výpočet vyúčtování tepla za rok 2019, datum uskutečnění zdanitelného plnění při dodání energií, • datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha), • plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi, nájmy, zřízení věcného břemene k nemovité věci, • stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu, • pořízení zboží od osoby, která není ve státě, odkud je zboží pořízeno, registrována k dani, • správné zaokrouhlování daně, • nový postup při výpočtu daně z ceny včetně daně, • nájem nemovité věci – úprava od 1. 1. 2021, • informace k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti – možnost plošného použití režimu, • přenesení daňové povinnosti, • kontrolní hlášení – pokuty. Zodpovídání dotazů a diskuze. 13:30–17:00 • Postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a daňový řád ve vazbě na DPH • Ing. Zdeněk Burda • neformální kontakt správce daně, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola, • jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně, • nezákonné výzvy k odstranění pochybností, • jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů, • co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat, • kdo prokazuje, že jsme věděli nebo mohli vědět o podvodu – finanční úřad nebo správce daně?, • kdo může vystupovat jménem firmy při kontrole, co když přijde kontrola neočekávaně a my nemáme čas se jí okamžitě věnovat?, • musí být u kontroly osobně přítomen jednatel firmy či účetní nebo stačí jejich zástupce? Dotazy a diskuze.